Lønnsomhet ved bærekraft

Ved at en bedrift bestemmer seg for å bli mer bærekraftig vil det resultere i flere i ting. Ikke bare er det bra for kloden og miljøet, men i lengden kan det føre til bedre finansielle resultater.

Høy etterspørsel

Ettersom det har blitt mer fokus på grønne tiltak og miljøet, har forbrukerene begynt å bry seg mer om hvilke bedrifter de støtter. Det har dermed blitt en høyere forespørsel etter varer og tjenester som blir produsert og levert med bruk av bærekraftige metoder. I tillegg viser empirisk forsking at flere også villig til å betale mer penger for slike tjenester. Slike bedrifter får også høy sosial verdi, noe som er med på å øke antall salg.

Økt sparing

Ved å bruke f.eks. bruke fornybar energi, i formen av solceller, vil bedriften kunne spare penger siden effektiviteten og gjenbruken av energi er høy. Slike selskaper vil levere tjenester på lik linje som andre bedrifter, men forbrukeren vet at de støtter en bedrift som har implementert gode bærekraftige tiltak. Kunnskapen om at flere kunder foretrekker å støte slike bedrifter vil konkurransen også bli mindre. Ettersom det koster mer å anskaffe seg nye kunder enn å beholde de man allerede har, så har dette blitt et nytt salgspunkt som kan være med på å holde kundene lojale.

https://pixabay.com/no/photos/solsystemet-tak-2939560/

Et godt omdømme

Ved at en bedrift får god PR og et navn som kobles til noe positivt som bærekraft, skiller man seg ut i mengden. Kunder vil lettere kjøpe fra en bedrift som har et godt rykte, enn et som ikke har det men som leverer samme produkt eller tjeneste. Ved å legge frem hvordan en bedrift driver bærekraftige forretninger vil et slikt omdømme vokse med tiden. Forbruker atferden vil vise at dette kan resultere i en høyere omsetning og økt antall salg.

https://pixabay.com/no/illustrations/penger-finansiere-valuta-virksomhet-1302828/

Kilder:

https://snl.no/b%C3%A6rekraftig_utvikling

https://nielseniq.com/global/en/insights/analysis/2018/was-2018-the-year-of-the-influential-sustainable-consumer/

https://www.business.qld.gov.au/running-business/environment/environment-business/benefi

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *