Riktig mentor kan realisere dine mål

I dette blogginnlegget skal jeg fortelle om hva jeg har lært av å ta First Round Networking kurset, som er et kurs knyttet til oss studenter og unge profesjonelle. Jeg skal også gå gjennom hvilke tips jeg tok i bruk når jeg skulle anskaffe meg en egen mentor.

En mentor vil kunne hjelpe deg med å realisere dine mål, men bare om du finner den riktige mentoren for dine mål og ønsker. Denne personen burde ha vid kunnskap om temaet og hvilke løsninger som kan hjelpe. En mentor vil være en form for lærer eller veileder som med sin erfaring vil kunne stille spørsmål, komme med forlag eller gi tilbakemeldinger.

Hvordan kontakte en potensiell mentor

Kurset vi hat tatt går grundig gjennom hva networking er og hvordan man kan gjøre dette riktig. Hvilke plattformer som kan være til hjelp, f.eks. LinkedIn, som også er hjelpemiddelet jeg brukte selv. Dette fordi det er en casual måte å ta kontakt, det går fort og sende meldinger og det er enkelt å identifisere om personer jobber innenfor samme bransje som det jeg studerer. Den første modulen i kurset nevner fem nøkkel punkter som er kvaliteter som vil hjelpe med å holde profesjonelle samtaler med ønskelig personer.

Hentet ut fra kurset «Network Basics by First Round».
 1. Empati
 2. Nygjerrighet
 3. Takknemlighet
 4. Relevans
 5. Respekt

Jeg brukte spesielt tre av disse punktene når jeg begynte å kontakte mennesker på LinkedIn som jeg ønsket å prate med. Disse tre var nysgjerrighet, relevans og respekt. Jeg viste at jeg var interessert i i lære noe innenfor et tema de hadde kunnskap om. Det tok ikke lang tid før jeg merket hvor godt dette fungerte for å få en positiv respons. Det var ikke alle jeg fikk svar fra, men de som kontaktet meg tilbake var utelukkende positive og åpne til å komme med tips og ha en samtale.

Vi lærer at det kan være lite effektivt å bruke store mengder med tid på å finne en spesefikk person du føler kunne vært en god mentor. Du burde heller kontakte mange ulike personer og se hvor dette kan ta deg. Det var dette jeg bestemte meg for å gjøre. I meldingen skrev jeg kort om hvem jeg er, hvorfor jeg kontaktet dem og hva jeg lurte på. Dette fikk vi gode eksempler på hvordan vi skulle gjøre i modul 3 av kurset. (Who, why, what?).

Etter kun en dag hadde jeg fått en rekke ulike tilbakemeldinger og samtaler. Det var spesielt en av disse som skillet seg ut og vi snakkes sammen på meldinger en stund før han tilbydde seg å ta resten av samtalen i en zoom samtale. Dette takket jeg med glede ja til.

Før jeg skulle snakke han ville jeg forberede meg, som vi har lært i kurset. Slik at ikke han føler jeg sløser med tiden hans. Vi har lært at det er viktig å koordinere når samtalen skal ta sted og via hvilken kanalen, men ettersom det var han som tok initiativ var dette ikke noe jeg behøvde å tenke på. Annet enn at jeg måtte være fleksibel slik at jeg kunne samme tid som han. Ettersom det var jeg som hadde et ønske om å prate var det viktig at jeg var proaktiv, slik som vi har lært i kurset. Dermed var det jeg som satt om en zoom samtale og sendte han en invitasjon om avtalt tidspunkt.

Punkter til at invitasjonen skal se skikkelig ut.

 1. Tydelig tittel, ettersom dette skal være i hans kalender.
 2. Bør inneholde mitt og hans navn.
 3. Tema. (hva samtalen skal handle om)
 4. Institusjonen ( i mitt tilfelle, skolen jeg går på)
 5. Dobbelsjekk dag og tidspunkt

Hvordan ha en samtale på «telefon»

Hentet ut fra kurset «Network Basics by First Round».

Fase 1

Introduksjonen og start fasen, behøver som regel ikke store forberedelser. Det er viktig å introdusere deg selv på nytt, med navn og hvorfor du kontaktet dem. For å demonstrere de 5 nøkkel kvalitetene i starten av samtalen vil det være lurt å takke for tiden deres, i tillegg spørre dem hvordan de har det. Dette for å bringe ut kvaliteter som kan hjelpe til med å knytte bånd.

I modul 5, lærte vi om hvordan vi kunne bevege oss over inn i neste fase. Dette kan gjøres på to ulike måter, som jeg skal vise med eksempler.

Eksempel 1: På slutten av min introduksjon kan jeg f.eks. si «… og jeg gleder meg veldig til å lære mer om dine erfaringer innen …(bedriften eller området)».

Eksempel 2: Dette vil være en respons på noe lignende «Takk for introduksjonen, hvordan kan jeg hjelpe deg?» «Det hadde vært spennende å høre om veien du tok for å begynne med … (jobben deres)».

Fase 2

En mer detaljert introduksjon. I mitt tilfelle hadde jeg introdusert meg på meldinger tidligere, men det kan være greit å gjenta. Hvis det er første gangen man snakker sammen er det et par ting man kan gjøre for å være mer klar.

Det er viktig å holde informasjonen du gir relevant. 1. Hvem jeg er, og bakgrunnen min. 2. Mine ferdigheter og interesser. 3. Og hvordan min profesjonelle reise er, siden jeg er student er den kort, men det er ikke noe problem etter hva vi har lært i kurset. 4. Og sist men ikke minst, hva jeg vil oppnå med samtalen.

Fase 3

Fase 3, innebærer spørsmål og forespørsler rettet mot personen du snakker med. Her får du muligheten til å lære og få innspill eller svar på tingene du lurer på. Dette vil være en av de lenger fasene i samtalen. Denne delen av samtalen gikk i mitt tilfelle veldig bra. Jeg hadde en rekke med spørsmål skrevet ned som jeg gjerne ville spørre. Det kom veldig naturlig og jeg fikk svar på alt jeg lurte på.

Fase 4

Avslutte samtalen. Lignende som fase 1, behøves det heller ikke store forberedelser her. Det vil være viktig å takke for tiden deres og kommunisere at du er åpen for å holde kontakten videre. Dette vil vise at du har respekt for personen og det kan hjelpe til å bygge varende forhold.

Knytte et langvarende forhold

For å være en person en mentor har lyst til å holde kontakten med er den en rekke punkter du burde følge.

 • Gjør som mentoren rådgir deg
 • Vær til å stole på
 • Opptre ansvarlig
 • Opptre profesjonelt
 • Ta imot og gi konstruktiv kritikk

På slutten av min samtale, fikk jeg en åpen invitasjon om vi skulle treffes for å ta en øl en dag. Dette takket jeg ja til og vi satt møtet til førstkommende helg. Vi fikk en hyggelig samtale hvor vi ikke bare snakket profesjonelt om jobb, men også om andre temaer. Vi har den dag i dag fremdeles kontakt og jeg har fått et jobbtilbud om å jobbe med han denne sommeren, noe jeg gleder meg veldig til.

– Petter

Referanser:

https://first-round.teachable.com/courses/enrolled/1286952

Fremkomsten av influencer marketing

De siste årene har bruken av sosiale medier økt drastisk. De aller fleste har konstant tilgang på mediekanaler som f.eks. Instagram, Facebook og Snapchat. Influencer marketing er en markedsføringskanal som i kan brukes i disse digitale mediene. Konseptet baserer seg på bruken av mennesker som reklame, disse har ofte en stor følgerbase som de kan promotere produkter og tjenester til.

https://pixabay.com/no/photos/laptop-mobil-instagram-3781384/

Hvorfor kan det funke?

Mange følger daglig med på sine favoritt influencere eller kjendiser. Dette kan være av grunner som at de er flinke i noe eller tar for seg temaer som vi interesserer oss for. Dermed vil det være aktuelt om slike personer promoterer et produkt. Over lenger tid har influenceren opparbeidet seg følgere som har jevne eller felles interesser. Følgerne har dermed over en lenger periode med tid fått et inntrykk av personen selv. Hvis inntrykket er positivt og man stoler på eller ser opp til personen vil det kunne være aktuelt for bedrifter og bruke dem som en promotør. F.eks. en flink idrettsutøver med en høy følgerbase vil være perfekt for å annonsere et nytt treningsprodukt eller kosttilskudd.

Risikoen ved influencer marketing

Det vil alltid være en viss risiko ved et første kjøp av et produkt. Kvalitet er kanskje ikke som forventet, eller andre problemer kan oppstå. Ettersom influencerne får betalt for å annonsere produkter, burde også kunden gjøre en vurdering om produktet er bra fordi influenceren syntes det selv, eller om de bare annonserer produktet for å få betalt. Derfor er det ekstra viktig å gjøre en vurdering av personen før du kjøper produktet. Det vil alltid være «gode» og «dårlige» influencere.

Jeg vil også understreke viktigheten av å være skeptisk til influencere som promoterer sine egne produkter. Det er nemlig ikke sikkert at produktet er like bra som annonsører fremstiller det. Dette ettersom en influencer får en viss mulighet til å kunne utnytte sin følgerbase for økonomisk vekst.

https://pixabay.com/no/illustrations/terningene-over-avis-profitt-2656028/

Kjøreplan

Selv om det er en influencer som skal stå for promoteringen av produktet er det viktig at bedriften eller produkt eier har en plan og strategi, på lik linje som andre markedsførings former. Det bør settes opp en tidsskjema som gir oversikt over hva som skal promoteres og når. Influenceren burde i tillegg få en liste som dekker en rekke punkter som forteller hvilket budskap eieren ønskes skal spres. Uten en slik plan kan man risikere at influenceren sprer feil budskap som din bedrift ikke ønsker at skal bli knyttet til produktet. God kommunikasjon og tydlige retningslinjer vil være essensielt for en vher form for markedsføring, inkludert influencer marketing.

Vurdering av influencer

Hvis en bedrift bestemmer seg for å implementere influencer marketing i deres markedsføringsstrategi mener jeg det bør gjøres et par vurderinger før valg av influencer.

Det første punktet er Troverdighet. Har personen har tidligere PR kriser eller andre negative omtaler i media. Er det noen som kan noe og fremmer lignende produkter og tanker? Hvor godt fremviser personen seg i sine egne kanaler?

Det andre punket er Følgerbase. Har influenceren en stor nok følgerbase til at det kan føre til nok antall salg i forhold til betalingen for tjenesten?

Det tredje punktet er Tidligere annonser. Hvis influenceren har promotert andre tjenester eller produktet tidligere vil det være lurt å sjekke hvordan dette ble gjort. Om personen var kreativ, velformulert og seriøs rundt produktet, er viktig. Det kan også være lurt å se om personen har promotert produkter innenfor samme kategori tidligere. Hvis influenceren har det kan det være en faktor som viser at deres følgerbase har interesse for kategorien bedriften befinner seg i.

https://pixabay.com/no/illustrations/sjekkliste-utklippstavle-1622517/

Hva influencer marketing ikke er

Influencer marketing er ikke bare å finne en person med mange følgere som kan dele ditt innhold. Da kunne hvilken som helst kjendis vært en ambassadør for ditt produkt. Det handler om å finne en person som har bygget seg selv opp, som er type merkevare. Hvor kredibiliteten er høy og influenceren selv velger å ikke promotere produkter som ville vært dårlig for sitt eget omdømme.

Det er heller ikke en metode for å akkumulere et høyt antall salg på kort tid. En av de viktigste tingene med influencer marketing handler om å få produktet sitt vist til offentligheten. Hvis en markedsføringskampanje starter med et lavt antall salg betyr det ikke nødvendigvis at det har vært sløsing med resursser. Et eksempel på dette vil være red bull sin kampanje i deres tidligere stadier. Selskapet solgte svært lite i start fasen, men etter en kampanje hvor de plasserte tomme red bull kanner i offentligheten, steg salgene drastisk etter en kort periode. https://bettermarketing.pub/lessons-from-red-bulls-marketing-b8e44aeb2856

Dette fordi flere og flere ble kjent med merket, bare ved å se logoen og produktet i sitt daglige liv. Dette kan også være et mål med influencer marketing. Ved å skape et bilde av at produktet er populært, vil sannsynligheten for å få flere salg også øke.

Min konklusjon

Jeg vil konkludere med at influencer marketing er en markedsførings form som kan gi gode resultater, men kun om du har kontaktet riktig influencer for ditt produkt. Hvis du derimot har valgt feil influencer, f.eks. en fotball spiller til å promotere håndball sko, vil avkastningen mest sannsynlig være svært lav. Det er også en mulighet for bedrifter til å nå et stort nettverk knyttet direkte til din ønskede målgruppe. Selv om influencer marketing har hatt en stor økning de siste årene, betyr det ikke at du er garantert til å tjene penger. Som nevnt tidligere i innlegget forventes det på lik linje som andre strategier, at du planlegger nøye og har en skikkelig plan for hvilket inntrykk du ønsker å skape ved markedsføringen. Hvis du derimot velger feil influencer til å promotere produktet ditt vil du ikke bare fått lav avkastning på investeringen din, men du kan også risikere at din merkevare får et dårligere omdømme.

-Petter

referanser:

1 https://unitedinfluencers.no/hva-er-influencer-marketing/

2 https://cdn2.hubspot.net/hubfs/436498/E-boker/Influencer%20Marketing.pdf?__hssc=

3 https://bettermarketing.pub/lessons-from-red-bulls-marketing-b8e44aeb2856

4 https://bettermarketing.pub/lessons-from-red-bulls-marketing-b8e44aeb2856