Artificial Intelligence

Hva er kunstig intelligens?

Artificial Intelligence (AI) eller Kunstig intelligens (KI) på norsk er en fellesbetegnelse på teori og utvikling av datasystemer som utfører handlinger som vanligvis ville krev menneskelignende egenskaper. F.eks visuelle oppfatninger, språk oversettelse og beslutningstaking. Dette kan brukes utvikling av roboter og selv-arbeidende datasystemer.

Hvordan lærer KI?

Det jeg syntes er spennende med kunstig intelligens er ikke hvordan dataprogrammer skal etterligne menneskelig intelligens, men hvordan programmet skaper sine egne tanker og grunnlag for rasjonelle valg. Ikke bare skal programmet tenke rasjonelt, men det skal også opptre rasjonelt. Et dataprogram med hensikten om å ta egne valg, må bli trent opp for å gjøre så. Dette kan gjøres på flere ulike måter, men en av de vanligste vil være «prøve og feile» metoden. Dette resulterer i at programmet selv prøver seg frem for å finne riktige løsninger på problemet som er tildelt. KI bruker dermed progressive algoritmer som lar innhentet data gjøre selve programmeringer. Dermed vil KI lære underveis via erfaring, på samme måte som mennesker.

Kan KI bli for bra?

Disse programmene som har mulighet til å lære konstant har et stort potensialet. I teorien vil KI ha muligheten til å bli mye mer effektiv og skuddsikker enn det mennesker er selv. Dermed vil det være aktuelt at flere og flere jobber vil bli overført til roboter og kunstig intelligens. Et resultat av dette vil være at mennesker mister jobbene sine, ettersom de ikke lenger har mulighet til å konkurrere med KI.

Mine tanker

KI er et spennende tema, som jeg gleder meg til å lære mer om. Ikke bare hvordan systemene fungerer, men også hvilke resultat som forekommer. Vi er nå i uke 2 av semesteret og vi har kommet godt i gang. Det vil komme mange spennende temaer fremover, spesielt knyttet til digital markedsføring. Les mer om lignende temaer på min foreleser sin egne blogg: https://www.krokan.com/arne/

En kommentar til «Artificial Intelligence»

  1. En god gjennomgang av hva kunstig intelligens er, med noen interessante spørsmål du tar opp.
    Du bruker fine underoverskrifter, Petter. jeg ble svært nysgjerrig på innholdet i de og de skaper en flott struktur! Det er også smart av deg at du lenker til Arnes blogg, for å kreditere han og skape en mulighet for leserne som ønsker å lese mer fra kilden du har lært fra.

    Kanskje hoved-overskriften kunne vært enda mer interesse-vekkende og gitt et bilde på de spørsmålene du drøfter i innlegget ditt? Å bruke flere bilder og eksempler i kommende innlegg kan også gi de et ekstra løft, og være et godt supplement til den gode skrivingen.

    Bra jobbet!

    -Thea E

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *